AI-model achter ChatGPT verbeterd: 'Creatiever en veiliger' (2024)

Ga naar de inhoud

GPT-4 kan met plaatjes omgaan

Medewerkers van OpenAI

OpenAI heeft een verbeterde versie van de kunstmatige intelligentie (AI) achter zijn chatbot ChatGPT aangekondigd. GPT-4 kan behalve tekst ook beelden als input gebruiken, wat blinden en slechtzienden kan gaan helpen. Microsoft past GPT-4 ook al toe in zijn chatbot in de zoekmachine Bing.

OpenAIzegt dat de verbeterde tekstfuncties van GPT-4 eerst beschikbaar komen via het betaalde abonnementChatGPT Plus en de API voor software-ontwikkelaars."GPT-4 is betrouwbaarder, creatiever en kan veel genuanceerdere instructies verwerken", stelt het softwarebedrijf.

OpenAI heeft de afgelopen maanden, mede op basis van feedback van de miljoenen gebruikers van ChatGPT, verbeteringen doorgevoerd in zijn taalmodellen en AI-systemen. GPT-4 scoort daardoor volgens OpenAI veel beter in gesimuleerde examens dan de voorganger GPT-3.5.

Gebruikers kunnen ook beelden naar GPT-4 sturen, zoals foto's, scans of screenshots. ChatGPT kan daar dan op reageren, bijvoorbeeld door uit te leggen wat er grappig aan een plaatje is of door informatie uit de beelden te omschrijven of samen te vatten. OpenAI test deze functies in eerste instantie in samenwerking met Be My Eyes, een app die de wereld voor blinden en slechtzienden toegankelijker moet maken.

Leren van schrijfstijl

GPT-4 is volgens het bedrijf ook een stuk creatiever geworden bij het schrijven. Zo moet de AI beter zijn in het componeren van liedjes, het schrijven van scenario's en het leren van de schrijfstijl van de gebruiker. Bovendien kan GPT-4 acht keer langere teksten genereren: 25.000 woorden is nu het maximum.

GPT-4 reageert volgens OpenAI ook '82 procent minder snel' op verzoeken die gericht zijn op 'niet-toegestane zaken' en de AI produceert '40 procent meer feitelijke antwoorden' dan versie 3.5. Het bedrijf werkte ook samen met ruim 50 experts op gebieden als veiligheid en beveiliging.

Vooroordelen en vijandige reacties

"GPT-4 heeft nog altijd beperkingen die we proberen aan te pakken, zoals sociale vooroordelen, hallucinaties en vijandige reacties", geeft OpenAI toe. Het AI-model is getraind met de supercomputers van Microsoft, dat eerder miljarden in OpenAI investeerde.

Lees ook: Google is Microsoft voor: AI-functies in Gmail en Docs onthuld

Chatbots van Microsoft en Google

OpenAI bracht ChatGPT in november uit, waarna de chatbot heel snel in populariteit groeide. In januari zouden er al meer dan 100 miljoen gebruikers zijn geweest. Microsoft voegde vervolgens een chatbot op basis van de OpenAI-technologie toe aan zijn Bing-zoekmachine. Die Bing-chatbot bleek te ontsporen als gebruikers er lange gesprekken mee voerden.

Microsoft beperkte vervolgens het aantal vragen dat gebruikers achter elkaar aan Bing konden stellen. Een topman van Microsoft bevestigt nu dat Bing al enkele weken GPT-4 gebruikte. Hij kondigde ook aan dat de limiet van het aantal vragen aan de Bing-chatbot nu is verhoogd van zes naar vijftien vragen achter elkaar.

Google toonde onlangs ook een vroege versie van zijn AI-chatbot Bard, die nog alleen door een kleine groep testers is te gebruiken. Nadat Bard een fout maakte in een demonstratie ging de beurskoers van Google onderuit.

Google investeerde ook bijna 400 miljoen in het bedrijf Anthropic, dat de chatbot Claude ontwikkelt. Claude is dinsdag ookaangekondigd en is het resultaat van een onderzoek naarhet trainen van 'behulpzame, eerlijke en onschadelijke AI-systemen'. Claude biedt volgens de makers een 'hoge mate van betrouwbaarheid'.

Bright Podcast: Google vs. Microsoft: zoeken wordt 'antwoordmachine'

AI-strijd tussen techreuzen

Dinsdagmiddag onthulde Google ook allerleinieuwe AI-functies in Gmail en zijn Workspace-diensten zoals Google Docs en Slides. Bovendien kondigde het bedrijf een reeks AI-tools aan waarmee organisaties en app-makers zelf bijvoorbeeld chatbots en virtuele assistenten kunnen bouwen.

Microsoft houdt donderdag op zijn beurt een presentatie waarop het nieuwe AI-toepassingen voor werkdoeleinden laat zien. Het zou gaan om AI-functies in onder meer Outlook en Office.

Luister ook de Bright Podcast:

AI-model achter ChatGPT verbeterd: 'Creatiever en veiliger' (10)

Bright is verhuisd naar Bright.nl

Nieuwe artikelen van Bright zijn voortaan te vinden op Bright.nl.

Kijk ook onze video's op YouTube.

En luister onze podcast.

Net binnen

Meer nieuws

Gerelateerde artikelen

Facebook en Instagram Meta schort AI-plannen in Europa op na druk toezichthouders
'Een experiment' Nieuwsbulletins RTV Drenthe in zomermaanden gelezen door AI-stem
Vanaf 26 juni Facebook en Insta willen je foto's voor AI, bezwaar maken geen garantie
Katya, Katerina en Kate Schaars geklede vrouwen willen je volgen op Insta: hoe zit dat?
2,3 miljoen slachtoffers Politie en OM bezorgd: helft verdachten cybercrime 25 jaar of jonger
NOYB 'Meta wil oude persoonlijke berichten gebruiken voor training AI-modellen'
AI-model achter ChatGPT verbeterd: 'Creatiever en veiliger' (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Roderick King

Last Updated:

Views: 5974

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Roderick King

Birthday: 1997-10-09

Address: 3782 Madge Knoll, East Dudley, MA 63913

Phone: +2521695290067

Job: Customer Sales Coordinator

Hobby: Gunsmithing, Embroidery, Parkour, Kitesurfing, Rock climbing, Sand art, Beekeeping

Introduction: My name is Roderick King, I am a cute, splendid, excited, perfect, gentle, funny, vivacious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.